Doğru Müşteri, Doğru Öneri, Doğru Zaman

Müşteri Analitiği çözümlerimiz ile, müşterilerinizin değer ve davranış profillerini ortaya çıkarın. Potansiyel müşterilerinizi tespit edin. Doğru kanaldan,  doğru öneriler ile kampanya etkinliğinizi arttırın ve maliyetlerinizi düşürün. Değerli müşterilerinizi elde tutarak müşteri başına karlılığınızı arttırın.

Mevcut müşterilerin davranışlarına ve/veya demografik özelliklerine göre farklı kümelerde gruplanması ve buna bağlı olarak müşteri kümelemesinin yapılması ve küme özelinde çapraz veya ek satış modellerinin geliştirilmesi.
Müşterilerin sahip olmadıkları ürünleri alma eğilimlerinin belirlenmesi ve buna bağlı çapraz satış imkanlarının yaratılması. Ayrıca, müşterinin sahip olduğu üründen daha fazla almasının sağlanması ve buna bağlı olarak firmanızın daha çok kazanç elde etmesi amacıyla ek alım yapabileceklerin belirlenmesi.
Firmayı terk etme eğilimindeki müşterilerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması. Bu suretle yeni müşteri kazanmanın yüksek maliyetinden kaçınılması.
Müşterilik ömrünün tamamında kişilerin firmanıza katacağı değerin hesaplanması ve buna bağlı yönetim planlarının oluşturulması.
Müşterilere teklif götürülebilecek kaynakların sınırlı olması dolayısıyla firmanın toplam karını maksimize edecek şekilde hangi müşterilere hangi kanaldan hangi ürünün teklif edilmesi gerektiğinin belirlenmesi.
Müşterilere teklif götürülebilecek kaynakların sınırlı olması dolayısıyla firmanın toplam karını maksimize edecek şekilde hangi müşterilere hangi kanaldan hangi ürünün hangi fiyattan teklif edilmesi gerektiğinin belirlenmesi.