Doğru Müşteri, Doğru Öneri, Doğru Zaman

Müşteri Analitiği çözümlerimiz ile, müşterilerinizin değer ve davranış profillerini ortaya çıkarın. Potansiyel müşterilerinizi tespit edin. Doğru kanaldan,  doğru öneriler ile kampanya etkinliğinizi arttırın ve maliyetlerinizi düşürün. Değerli müşterilerinizi elde tutarak müşteri başına karlılığınızı arttırın.

  • R diline giriş
  • R ile veri hazırlama
  • R ile keşifsel veri analizi
  • R ile sınıflandırma algortimaları
  • R ile kümeleme algoritmaları
  • R ile birliktelik analizi
  • R ile model fine tuning çalışmaları
  • R ile metin madenciliği uygulamaları
  • R – SPSS Modeler entegrasyonu
  • R – Apache Spark entegrasyonu