IBM® PureData™ for Analytics, gücünü Nettezza teknılojisinden almaktadır, ve veri ambarı dünyasında oyunun kurallarının baştan yazmaya aday bir çözüm. Verinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir.