Analitik sürecin her aşamasında güvenilir sonuçlar elde edin.
Bütün analitik ve öngörüsel çalışmalarınız için yeterince fonksiyonel olan IBM SPSS Statistics ürün ailesi, analitik sürecin tüm aşamalarını basitleştirerek analiz için; veri erişimini, veri hazırlamayı ve sonuçların sisteme entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Neden IBM SPSS Statistics?
IBM SPSS Statistics klasik istatistik yazılımlarının sahip olmadığı gelişmiş analiz kapasitesi, esneklik ve kolay kullanım özellikleri sunmaktadır. Yılların deneyimi ve bilimsel bilgi birikimi ile IBM SPSS Statistics güvenilir istatistik analizlerinde dünyanın bir numaralı tercihidir.

Server tabanlı seçenekler ile ölçeklendirmeyi ve performansı yükseltin

IBM SPSS Statistics kullanan analistlerin arasındaki iş birliğini arttırarak üretkenliğini arttırın. Analitik gereksinimlerinizi karşılayacak birçok seçenek arasından özel modüller seçebilirsiniz. İş gereksinimlerinize yönelik özel yazılım paketlerimiz mevcuttur.

IBM SPSS Modeler bir İleri Analitik dünya markasıdır. Projeniz için üç ana aşamada işlevlere sahiptir:
1. ETL ve Veri Hazırlama
2. Modelleme
3. Sistem Entegrasyonu

Modeler sadece verinizi keşfetmenizle ilgili değildir. Verilerinizin arasında var olan ve keşfedilmeyi bekleyen ilişkileri, örüntüleri ortaya çıkararak modeller geliştirmenize yardımcı olmaktadır. Bu şekilde verileriniz sizinle konuşmaya başlar ve doğru alanlara yatırım yapmanız kolaylaşır. Öngörüleriniz daha isabetli olacağı için karlılığınız da artar.
ETL ve Veri Hazırlama
Modeler tüm veri çeşitleri ile çalışabilir. Analistler farklı bir çok kaynakta bulunan verileri bir araya getirip birleştirebilir, tekrar gruplayabilir ve çoğaltabilirler. Analitik Uzmanları; fazla ETL bilgisine ihtiyaç duymadan veri manüpilasyonunu Modeler’da birkaç gün içinde öğrenilebilir.
Modeler uzmanlığın rehberliğinde milyonlarca satır veri ile kolaylıkla çalıştırılabilir.
Modelleme
Modeler verilerinizde gizli bulunan birçok örüntüleri ortaya çıkarabilecek birçok ileri algoritmaya sahiptir. Otomotize edilmiş bu modeller oldukça güçlüdür. Analitik Uzmanını, çalışmasını istediğiniz hedefe ulaşması için güçlendirmektedirler. Bir Analitik Uzmanının eğiteceği çalışanınız Modeler kullanarak firmanıza önemli bir katma değer yaratacağı açıktır.
Sistem Entegrasyonu
Modeler’ın dünya markası olmasına sebep olan unsurlardan bir tanesi kolay entegrasyon özelliğidir. Bir Analist kolayca bir veriyi skorlayarak geleceğe dair önemli öngörülerde bulunabilir. Modeler kullanan bir Entegrasyon Uzmanı var ise Modeler çok daha güçlü olur. Modelleri her gece tekrar çalıştırmak, gerçek zamanda gerçek verilerin skorlanması, karar alma sistemlerinize anında bağlanma gibi yeteneklerin hepsi mümkündür.

Gerçek zamanlı önerilmiş faaliyetlerle daha iyi sonuçlar

IBM Analytical Decision Management sistem entegrasyonundan önce en iyi sonuca ulaşabilmek için otomizasyon özelliğinin yanında bölümler arası kararları optimize eder.

Yazılım çalışanların ve sistemlerin istedikleri her an doğru ve isabetli kararlar almasına rehberlik eder.

Kullanmak için oldukça düşük gereksinimler

İşaretle ve tıkla web aplikasyonu (Point-n-click web based application)

Veri madenciliği tecrübesi gerekmemesi

Modeler Avantajı

İş analitikleri için skorlama ve basitleştirilmiş modelleme

Şikayetler için Analitik Karar Alma Yönetimi

Gelen şikâyetlerin değerlendirmesini yaparak toplam risk seviyesini belirleyin ve alınması gereken spesifik aksiyonları uygulayın

Müşteri Etkileşimi için Analitik Karar Alma Yönetimi

İşletmenizle temasa geçtiklerinde müşterilerinize neler önerebileceğinizi bilin, çağrı merkezinize ve ilgili birimlere uygun önerilerde bulunun

Kampanya Yönetiminiz için Analytical Decision Management

Bütçe, sözleşme kısıtlarınız ve kapasiteniz dahilinde bireysel müşterilerinize özel teklifler sunabilmek için kampanya yatırımınızın geri kazanımını maximize edin

Özel Karar Alma Uygulamaları

Optimal sonuçlar alabilmek için öngörüsel modeller ile iş kurallarını ve/veya öngörüsel modelleri entegre eden özel Karar Alma uygulamaları.

Kritik iş bilgilerinizi tüm iş bileşenlerinizle kolay ve güvenli bir şekilde paylaşın

IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services analitik uygulamaları, süreç otomasyonu yapmanızı, sonuçları verimli ve yaygın bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Kişiler analitiği kullanır ve geliştirirlerse birleştirme işlemlerini yapabilirler ve bu analitikten fayda görmenizi arttırır.
Kolay Kullanım

  • İşaretle ve tıkla uygulaması (Point-n-click configuration)

İşbirliğini Teşvik Eder

  • Analitik uygulamalarını tek bir kaynakta depolar (dökümantasyon, modellemeler, akış dll, iş pozisyonları vs)
  • Tüm analitik uygulamaları için full versiyon desteği
  • Analitik uygulamaları için içerik araması

Operasyonel Entegrasyonu Mümkün Kılar

  • Gerçek zamanlı REST, Web Servis ve JMS Mesajlaşma erişimli model skorlama hizmetleri

Otomasyon

  • Skorlama ve model yönetimi için çok aşamalı iş pozisyonları

Big Data için Ölçeklendirme

  • Çoklu yerel serverlar üzerinde kümelenmiş sistem entegrasyonu desteği

İşletme Güvenlik Entegrasyonu

  • Grup üyeliğine dayanan rol bazlı yetkilendirme
  • Özelleştirme ve yetkilendirme için LDAP entegrasyonu İç güvenlik sağlayıcı ya da Aktif Rehberlik (Active Directory)