IBM SPSS Statistics Eğitimleri

İstatistiksel Analizler Eğitiminde amaç, katılımcıların istatistik okur yazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.

IBM SPSS Statistics İle Anket Analizleri Eğitimi

Anket Analizleri Eğitiminde amaç, katılımcıların istatistik okuryazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır. Bu eğitimde anket analizlerinde ihtiyaç duyulan özel yöntemler detaylı olarak anlatılmaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

IBM SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler Giriş Eğitimi

İstatistiksel Analizler Giriş Eğitiminde amaç, katılımcıların istatistik okur yazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

IBM SPSS Statistics İle İleri Modelleme Eğitimi

İstatistiksel Analizler eğitim serisinin ikincisi olan İleri Modelleme Eğitimi, Regresyon, Lojistik Regresyon gibi öngörüsel analizleri ve Faktör Analizi gibi konuları içermektedir.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

IBM SPSS Statistics İle Segmantasyon Eğitimi

İstatistiksel analizler eğitim serisinin üçüncü eğitimi olan Segmentasyon Eğitimi, kümeleme yöntemleri, rfm
analizi, segmentasyon kavramı ve bu yöntemlerden elde edilen çıktıların öngörüsel modelleme yöntemleri ile
entegrasyonu konularını ele almaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

IBM SPSS Statistics İle Zaman Serileri Analizi Eğitimi

Zaman Serileri Analizi eğitiminde, zamana bağlı verilerin tahmin edilmesinde kullanılan Üstel Düzleme, Regresyon ve ARIMA gibi temel yöntemler anlatılmaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır. Katılımcıların IBM SPSS Statistics temel kullanımını bildiği kabul edilir.