IBM SPSS Statistics Eğitimleri 2018-02-02T12:43:42+00:00

IBM SPSS Statistics Eğitimleri

İstatistiksel Analizler Eğitiminde amaç, katılımcıların istatistik okur yazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.

IBM SPSS Statistics İle Anket Analizleri Eğitimi (3 Gün 15 Saat)
Anket Analizleri Eğitiminde amaç, katılımcıların istatistik okuryazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır. Bu eğitimde anket analizlerinde ihtiyaç duyulan özel yöntemler detaylı olarak anlatılmaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. Araştırma ve IBM SPSS Statistics’e Giriş
2. Verinin Tanımlanması, Girilmesi ve Düzenlenmesi
3. Verinin Okunması
4. Temel İstatistiksel Kavramlar
5. Verilerin Hazırlanması
6. Dağılım Tiplerinin Kontrol Edilmesi
7. Sürekli Değişkenlerin Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması
8. Kategorik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
9. Sürekli Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
10. Güvenilirlik Analizi
11. Açımlayıcı (Exploratory) Faktör Analizi
12. Grafikler

IBM SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler Giriş Eğitimi (3 Gün- 15 Saat)
İstatistiksel Analizler Giriş Eğitiminde amaç, katılımcıların istatistik okur yazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. IBM SPSS Statistics’e Giriş
2. Verinin Tanımlanması, Girilmesi ve Düzenlenmesi
3. Verinin Okunması
4. Temel İstatistiksel Kavramlar
5. Verilerin Hazırlanması
6. Dağılım Tiplerinin Kontrol Edilmesi
7. Sürekli Değişkenlerin Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması (Parametrik ve Non-Parametrik Testler)
8. Kategorik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
9. Sürekli Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
10. Grafikler
11. Çıktıların İleri Düzey Kullanımı ve Düzenleme

IBM SPSS Statistics İle İleri Modelleme Eğitimi (4 Gün- 20 Saat)
İstatistiksel Analizler eğitim serisinin ikincisi olan İleri Modelleme Eğitimi, Regresyon, Lojistik Regresyon gibi öngörüsel analizleri ve Faktör Analizi gibi konuları içermektedir.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. Verilerin Hazırlanması
2. Hipotez Testleri
3. Bağımlı – Bağımsız t Testi ve ANOVA
4. Basit Doğrusal Regresyon Analizi
5. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
6. Kukla (Dummy) Değişkenler
7. Lojistik Regresyon
8. Diskriminant Analizi
9. Açımlayıcı (Exploratory) Faktör Analizi

IBM SPSS Statistics İle Segmantasyon Eğitimi (2 Gün-10 saat)
İstatistiksel analizler eğitim serisinin üçüncü eğitimi olan Segmentasyon Eğitimi, kümeleme yöntemleri, rfm
analizi, segmentasyon kavramı ve bu yöntemlerden elde edilen çıktıların öngörüsel modelleme yöntemleri ile
entegrasyonu konularını ele almaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. Kümeleme Yöntemlerine Giriş
2. Kümeleme Yöntemleri
3. Faktör Analizi
4. Anormal ve Aykırı Değerlerin Tespiti
5. RFM Analizi
6. Kümeleme Sonuçlarının Öngörüsel Modelleme Yöntemleri İle Entegrasyonu

IBM SPSS Statistics İle Zaman Serileri Analizi Eğitimi (3 Gün- 15 saat)
Zaman Serileri Analizi eğitiminde, zamana bağlı verilerin tahmin edilmesinde kullanılan Üstel Düzleme, Regresyon ve ARIMA gibi temel yöntemler anlatılmaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır. Katılımcıların IBM SPSS Statistics temel kullanımını bildiği kabul edilir.
1. Zaman Serisi Temel Kavramları
2. Zaman Serisi Analizine Başlarken
3. Zaman Serilerinin Düzleştirilmesi
4. Aykırı Değerlerin İncelenmesi
5. Zaman Serisi Modelleri ile Otomatik Tahmin
6. Model Performanslarının Ölçülmesi
7. Zaman Serisi Regresyonu
8. Üstel Düzleme Modelleri
9. ARIMA Modelleri
10. Aykırı Değerlerin Tespiti