IBM SPSS Modeler Eğitimleri 2018-03-01T01:11:34+00:00

Doğru Müşteri, Doğru Öneri, Doğru Zaman

Müşteri Analitiği çözümlerimiz ile, müşterilerinizin değer ve davranış profillerini ortaya çıkarın. Potansiyel müşterilerinizi tespit edin. Doğru kanaldan,  doğru öneriler ile kampanya etkinliğinizi arttırın ve maliyetlerinizi düşürün. Değerli müşterilerinizi elde tutarak müşteri başına karlılığınızı arttırın.

IBM SPSS Modeler ile Veri Madenciliğine Giriş Eğitimi (4 Gün – 20 saat)
Veri madenciliği eğitim serisinin ilki olan bu eğitimde; veri madenciliğinde kullanılan temel kavramlar, veri madenciliği metodolojisi CRISP-DM, veri hazırlama yöntemleri, veri madenciliğinde kullanılan modelleme yöntemleri ve model başarıların test edilmesi konuları anlatılmaktadır.
Anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. Veri Madenciliğine Giriş ve Temel Kavramlar
2. IBM SPSS Modeler Kullanımı
3. IBM SPSS Modeler ile Verinin Okunması
4. IBM SPSS Modeler ile Verinin Anlaşılması
5. Veri Hazırlama Yöntemlerine Giriş
6. Verideki İlişkilerin İncelenmesi
7. Verilerin Seçimi ve Verilerin Alt Kümeler Ayrılması
8. IBM SPSS Modeler’da Kullanılan Modelleme Yöntemleri
9. Modellerin Anlaşılması ve Karşılaştırılması

IBM SPSS Modeler ile Veri Hazırlama Yöntemleri Eğitimi (2 gün- 10 saat)
Veri madenciliği eğitim serisinin ikinci eğitimi olan Veri Hazırlama Yöntemleri Eğitimi, veri madenciliği projelerinin en kritik noktası olan “DOĞRU VERİ İLE ÇALIŞMA” adımının temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim kapsamında; elimizdeki verinin temizlenmesi, yeni değişkenlerin hazırlanması, verilerin incelenmesi gibi konular detaylı olarak anlatılacaktır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. Veri Dosyalarının Birleştirilmesi
2. Örneklem Seçimi
3. Kayıp Veriler İle Çalışma
4. Tarihsel Değişkenler İle Çalışma
5. Metinsel (String) Değişkenler İle Çalışma
6. Sequence Veriler İle Çalışma
7. Dosya Hazırlama İşlemleri
8. Etkinlik
9. İleri Dosya Birleştirme Yöntemleri

IBM SPSS Modeler İle Öngörüsel Modelleme Eğitimi (4 Gün- 20 saat)
Veri madenciliği eğitim serisinin üçüncü eğitimi olan Öngörüsel Modelleme Eğitimi, veri madenciliği projelerinin nihai çıktısı olan model sonuçları ve model başarılarının temel ve ileri istatistiksel ve veri madenciliği yöntemleri anlatımıyla şekillendirilmiştir.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. Modelleme Aşaması İçin Verinin Hazırlanması
2. Yapay Sinir Ağları
3. Karar Ağaçları / Kural Çıkarım Yöntemleri
4. Bağımsız Değişken Seçim Yöntemleri
5. Doğrusal Regresyon Analizi
6. Lojistik Regresyon
7. Faktör Analizi: Temel Bileşenler Analizi
8. Support Vector Machine
9. Bayes Ağları
10. Decision List
11. Otomatik Modelleme Yöntemleri
12. Modellerin Beraber Kullanımı (Meta Modelling)

IBM SPSS Modeler İle Segmantasyon ve Birliktelik Kuralların Tespiti Eğitimi
(3 Gün-15 saat)
Veri madenciliği eğitim serisinin dördüncü eğitimi olan Segmentasyon ve Birliktelik Kurallarının Tespiti Eğitimi, kümeleme yöntemleri, rfm analizi, segmentasyon kavramı, birliktelik kuralları ve bu yöntemlerden elde edilen çıktıların öngörüsel modelleme yöntemleri ile entegrasyonu konularını ele almaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
1. Birliktelik Kuralları ve Kümeleme Yöntemlerine Giriş
2. Kümeleme Yöntemleri
3. Faktör Analizi
4. Anormal ve Aykırı Değerlerin Tespiti
5. RFM Analizi
6. Birliktelik Kuralları
7. İleri Birliktelik Kuralları
8. Ardışıklık Tespiti
9. Kümeleme ve Birliktelik Kuralı Sonuçlarının Öngörüsel Modelleme Yöntemleri İle Entegrasyonu