Doğru Müşteri, Doğru Öneri, Doğru Zaman

Müşteri Analitiği çözümlerimiz ile, müşterilerinizin değer ve davranış profillerini ortaya çıkarın. Potansiyel müşterilerinizi tespit edin. Doğru kanaldan,  doğru öneriler ile kampanya etkinliğinizi arttırın ve maliyetlerinizi düşürün. Değerli müşterilerinizi elde tutarak müşteri başına karlılığınızı arttırın.

IBM SPSS Modeler ile Veri Madenciliğine Giriş Eğitimi

Veri madenciliği eğitim serisinin ilki olan bu eğitimde; veri madenciliğinde kullanılan temel kavramlar, veri madenciliği metodolojisi CRISP-DM, veri hazırlama yöntemleri, veri madenciliğinde kullanılan modelleme yöntemleri ve model başarıların test edilmesi konuları anlatılmaktadır.
Anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

IBM SPSS Modeler ile Veri Hazırlama Yöntemleri Eğitimi

Veri madenciliği eğitim serisinin ikinci eğitimi olan Veri Hazırlama Yöntemleri Eğitimi, veri madenciliği projelerinin en kritik noktası olan “DOĞRU VERİ İLE ÇALIŞMA” adımının temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim kapsamında; elimizdeki verinin temizlenmesi, yeni değişkenlerin hazırlanması, verilerin incelenmesi gibi konular detaylı olarak anlatılacaktır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

IBM SPSS Modeler İle Öngörüsel Modelleme Eğitimi

Veri madenciliği eğitim serisinin üçüncü eğitimi olan Öngörüsel Modelleme Eğitimi, veri madenciliği projelerinin nihai çıktısı olan model sonuçları ve model başarılarının temel ve ileri istatistiksel ve veri madenciliği yöntemleri anlatımıyla şekillendirilmiştir.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

IBM SPSS Modeler İle Segmantasyon ve Birliktelik Kuralların Tespiti Eğitimi

Veri madenciliği eğitim serisinin dördüncü eğitimi olan Segmentasyon ve Birliktelik Kurallarının Tespiti Eğitimi, kümeleme yöntemleri, rfm analizi, segmentasyon kavramı, birliktelik kuralları ve bu yöntemlerden elde edilen çıktıların öngörüsel modelleme yöntemleri ile entegrasyonu konularını ele almaktadır.
Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Modeler kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.