Doğru Müşteri, Doğru Öneri, Doğru Zaman

Müşteri Analitiği çözümlerimiz ile, müşterilerinizin değer ve davranış profillerini ortaya çıkarın. Potansiyel müşterilerinizi tespit edin. Doğru kanaldan,  doğru öneriler ile kampanya etkinliğinizi arttırın ve maliyetlerinizi düşürün. Değerli müşterilerinizi elde tutarak müşteri başına karlılığınızı arttırın.

Cognos Analytics Giriş (Overview Of IBM Cognos Analytics)

 • Genel Veri Yapıları
 • Cognos Framework Manager Giriş
 • Proje Oluşturma
 • Metadata Hazırlama
 • Layerlar İle Çalışma
 • İlişkisel Veri Modeli
 • Raporlama Problemleri
 • Hesaplamalar Ve Filtreler Oluşturma
 • Belirleyiciler
 • Cognos Paket Oluşturma
 • Cognos Paket Güncelleme ve Yönetme
 • Boyutsal Veri Modeli
 • Boyutsal Veriyi Anlama
 • Benzersiz Anahtarlar
 • Analiz Objeleri Yaratma
 • Cognos Fonksiyonları
Cognos Analytics Portal Giriş
Cognos Analytics Yönetimi
Dashboard
• Dashboard Mantığı
• Dashboard Hazırlama
• Dashboard Düzenleme
Report
• Report Studio Araçları
• Çapraz Tablo İle Çalışmak
• Grafikler İle Çalışma
• Cognos Sorgu Mantığı
• Cognos Sorguları İle Çalışma
• Bilgi İstemi Sayfaları
• Bilgi İstemi Oluşturma
• Detay Geçiş
Cognos Analytics Portal Giriş
Cognos Analytics Yönetimi